Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin - wytyczne prawidłowego korzystania z serwisu
Opcje zaawansowane


Dział I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Virtual People

Virtual People Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-432 Szczecin, przy ul. Śląskiej 43A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307493

ALTEREGRO

prowadzony przez Virtual People serwis internetowy umożliwiający tworzenie Ogłoszeń

PRZEDMIOT

zachowanie się podmiotów, dobro materialne, dobro niematerialne lub prawo

UŻYTKOWNIK

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , która spełnia warunki Regulaminu i dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Virtual People w ramach Alteregro na zasadach określonych w Regulaminie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

zawiera możliwie dokładny opis Przedmiotu Ogłoszenia, jak również inne ważne informację takie jak: prywatne wymagania Użytkownika, termin realizacji, formę płatności etc.

KONTO

stworzony przez system zainstalowany w portalu Alteregro, wyróżniający się unikalną nazwą profil Użytkownika, zawierający jego dane (w szczególności: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail)

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta w wyniku której osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej staję się Użytkownikiem o statusie „Niezweryfikowany”

WERYFIKACJA

świadczona przez Virtual People odpłatna usługa w ramach, której następuje uwierzytelnienie zarejestrowanego Użytkownika przez co jego obecny status tj. „Niezweryfikowany” ulega zmianie na „Zweryfikowany”

OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY

konto bankowe Użytkownika prowadzone przez bank. Warunkiem uznania danego konta bankowego za Osobisty Rachunek Bankowy Użytkownika jest zgodność danych Użytkownika jakie zostały przez niego podane podczas Rejestracji w serwisie Alteregro z danymi wskazanymi w przelewie za usługę Weryfikacyjną

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.