Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Nieruchomości » Sprzedaż » Grunty i działki » Polska » Wielkopolskie » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


Biuro Syndyka sprzeda działkę w Sypniewie(przeglądane 39 razy)

Biuro Syndyka zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży 

Oferowane przez: Netinterpress (68)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 18861 zł
Ogłoszeniodawca Netinterpress
Lokalizacja wielkopolskie, Sypniewo
Ilość przedmiotów ogłoszenia 1 sztuka
Data rozpoczęcia 27.10.2020 10:07
Galeria ogłoszenia 1 zdjęcie
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Gdyni przy ulicy ul. Radosnej 6A /8, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż
1.1 prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , działka ewidencyjna nr 323 o powierzchni 5.389m2, zlokalizowana w obrębie Sypniewo, gm. Margonin, powiat chodzieski, KW PO1B/00055419/0 , za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż 18.861,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)

WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU


1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.

2.Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi :
1/na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 1.886,00 zł
i winno być wniesione na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3.Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 13 listopada 2020r. pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2020r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty na adres „Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym
- „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz Sygn. Akt VI GUp 199/17 of"
Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2020r. godz. 11.45 , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.

 

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.