Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin - wytyczne prawidłowego korzystania z serwisu
Opcje zaawansowane


Dział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział 1. "O Mnie".

Art. 53.

Każdemu Użytkownikowi przyporządkowana jest strona „O Mnie”, gdzie może on ujawnić następujące dane: firme, imię, nazwisko, adres, prywatne www, kontakt.

Rozdział 2. Zażalenia.

Art. 54.

Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie, jeżeli Virtual People nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Art. 55.

Zażalenie może zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnej.

Art. 56.

Zażalenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, a odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika wysyłającego zażalenie.

Rozdział 3. Ochrona prywatności i poufność.

Art. 57.

Polityka prywatności serwisu Alteregro odbywa się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik akceptując niniejszego Regulamin, akceptuje równocześnie postanowienia zawarte w załączniku dotyczącym Polityki Prywatności.

Art. 58.

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, może nastąpić jedynie w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Art. 59.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie, których wszedł na skutek korzystania z serwisu Alteregro.

Rozdział 4. Zmiany Regulaminu.

Art. 60.

Virtual People zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Alteregro.

Art. 61.

Co do zasady zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.