Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Rolnictwo i Ogrodnictwo » Rolnictwo » Maszyny rolnicze » Maszyny do przetwarzania zbiorów » Pozostałe » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


Syndyk sprzeda wyposażenie pieczarkarni(przeglądane 28 razy)

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości. Przedmiotem sprzedaży  

Oferowane przez: Netinterpress (126)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 33550 zł
Ogłoszeniodawca Netinterpress
Lokalizacja wielkopolskie, Poznań
Ilość przedmiotów ogłoszenia 26 sztuk
Data rozpoczęcia 19.04.2024 16:16
Galeria ogłoszenia 2 zdjęcia
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: GUp XV 599/20.
Poznań, 17.04.2024 r.
Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com
Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.
Przedmiotem sprzedaży są następujące ruchomości (dalej: „Przedmioty Sprzedaży")
LP Opis Przedmiotu Sprzedaży Cena wywoławcza netto w zł
1. Myjka do mat ALPI (kolor srebrny) 33 550,00
2. Siewnik - podajnik ALPI (kolor srebrny) typ DN60.320 nr fabr.072.009.17 rok produkcji 2017; waga 205 kg 18 700,00
3. Reduktor bez oleju 500,00
4. Ręczny wózek paletowy (kolor żółty) 300,00
5. Taśmociag do okrywy, napęd elektryczny z silnikiem 3-fazowym moc 1,5kW, 4 000,00
6. Taśmociag do okrywy, napęd elektryczny z silnikiem 3-fazowym moc 1,5kW, 2 000,00
7. Wanna do kompostu „HOPER" napęd elektryczny z silnikiem 5,5 kW typ Y3-132m2.6.85 5 500,00
8. Kombajn do załadunku kompostu (kolor niebieski) brak tabliczki znamionowej 55 000,00
9. Rejestrator zbiorów (komputer z oprogramowaniem i czytnikiem w walizce) 15 000,00
10. Wyciągarka do kompostu z hal produkcyjnych, elektryczna 4 000,00
11. Taśmociąg do wyrzutki kompostu z zdemontowanym napędem, kolor zielony 3 000,00
12. Pojemnik na odpady poprodukcyjne „HORZENIE", objętość 1m3 1 500,00
13. Filtry powietrza 1 200,00
14. Przyczepa rolnicza dwuosiowa bez tablicy rejestracyjnej, kolor zielony 1 500,00
15. Ręczny wózek paletowy (kolor żółty) 300,00
16. Ręczny wózek paletowy (kolor czerwony) 300,00
17. Obrabiarka, rok prod. 1975; produkcja ZSRR; nr 8061; model K2324D 2 000,00
18. Stół metalowy z imadłem małym oraz imadłem dużym 300,00
19. Szlifierka stołowa mocowana do metalowej stopy, dwukamieniowa, Einhell; 50,00
20. Szlifierka taśmowa, używana, mocowana do metalowej stopy 80,00
21. Szlifierka kątowa mocowana na wózku metalowym z silnikiem elektrycznym 100,00
22. Podkaszarka spalinowa (kosa spalinowa) 70,00
23. Wiertarka stołowa z silnikiem elektrycznym 500,00
24. Butla z dwutlenkiem węgla, kolor zielony 225,00
25. Butla z tlenem 100,00
26. Butla z gazem łatwopalnym 100,00

Powyższa tabela wskazuje w kolejnych rubrykach:
- numer porządkowy,
- opis Przedmiotu Sprzedaży,
- cenę wywoławczą netto.

Ustalona ostatecznie na podstawie Warunków cena sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%
Oszacowanie wartości Przedmiotów Sprzedaży, jest dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań] Syndyk może również udostępnić Oszacowanie drogą elektroniczną.
Oględzin Przedmiotów Sprzedaży objętych przetargiem można dokonać w Broniewicach po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin pod numerem 573 424 336.
Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 27 maja 2024 r. włącznie.
Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po wskazanym terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt GUp XV 599/20".
Oferty mogą obejmować więcej niż jedną ruchomość z Przedmiotów Sprzedaży.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej netto Przedmiotów Sprzedaży objętych ofertą.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.
Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej wideokonferencję on-line w wyznaczonym przez siebie terminie, o którym powiadomi mailowo oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na adres e-mail wskazany w ofercie.

Szczegółowych informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). http:// pretiumdoradcy.pl/ przetargi/ Kontakt tel. 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com
W imieniu Syndyka masy upadłości
GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach
Prezes Zarządu
Kacper Kostrzewa

 

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.