Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Biznes » Biznes » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. sprzeda należności(przeglądane 9 razy)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży 

Oferowane przez: Netinterpress (48)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 748.35 zł
Ogłoszeniodawca Netinterpress
Lokalizacja mazowieckie, Warszawa
Ilość przedmiotów ogłoszenia 1 sztuka
Data rozpoczęcia 13.07.2020 14:53
Galeria ogłoszenia 1 zdjęcie
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.

Cena wywoławcza: 748,35 złotych (siedemset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy).

Informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. Z „Opinią” z dnia 21 sierpnia 2018 r., sporządzoną przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego, można zapoznać się w biurze syndyka, w dzień powszedni, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach postępowania upadłościowego BAJ-PROS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o sygn. XIX GUp 159/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21 sierpnia 2020 r., godz. 14:00, w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.